Superbody szabályzat 2022

 

I. rész: általános szabályok

1. Előszó

A Superbody a Scitec Nutrition táplálékkiegészítő gyártó és forgalmazó vállalat testépítő versenye 1998 óta. A Superbody célja a testépítés és kapcsolódó sportágak, az egészséges életmód, a szakszerű, egészséges sporttáplálkozás és táplálékkiegészítés népszerűsítése.

A Superbody nagy költségvetésű, nagy díjazású sportrendezvény, amely szervezőit elsősorban és legfontosabb szempontként a sport és a sportszerűség eszméi vezérlik.

A Superbody bajnoknak sportolóhoz méltó megjelenésű, sportolóhoz méltó jellemű, egészséges, esztétikus, a cég imázsa szempontjából reprezentatív versenyzőt kell a bíróknak választaniuk.

A Superbody nyílt, magyar amatőr verseny. Minden magyar állampolgár, határon túli magyar (akkor is, ha hivatalosan nem magyar állampolgár), valamint Magyarországon élő, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár indulhat, ha a kategóriák feltételeinek megfelel.

2. A versenykiírás

A versenykiírást a verseny szervezői teszik közzé minden évben a nevezés megnyitása előtt. A versenykiírás tartalmazza a kategóriákat, a kategóriák kritériumait és az általános szabályokat a rendezvényre vonatkozólag. A versenykiírást a szervezők minden évben felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. A kiírástól a szervezőknek joguk van eltérni, szükséges esetekben akár a verseny napján is, de a Superbody Szabályzat irányelveit követni kell.

3. Díjazás

A díjazást a Superbody szervezői a szervezési időszakban állapítják meg és a versenykiírásban teszik közzé.

4. A bírói kar

A bírói kar tagjait a Superbody versenyigazgatója jelöli ki.

A Superbody versenyen hét bíró, egy vezetőbíró és egy felvezető bíró végzik a bíráskodás feladatait. A vezetőbíró feladata a verseny levezetése, a versenyzők irányítása a hangosítás segítségével, a pózok és utasítások bemondása. A vezetőbírónak műsorvezetői feladatköre nincsen.

A felvezető bíró verseny közben a színpadon tartózkodik, ő állítja a versenyzőket megfelelő pozícióba a vezető bíró utasításai szerint.

A versenyre minimum 14 bírót kell kijelölni, a kategória beosztásokat pedig sorsolással kell eldönteni. A bírók sorsolása legkésőbb a verseny előtti napon történik. A kategória beosztásokat a bírók a verseny napján, a verseny előtti bírói értekezleten kapják meg.

A bírói sorsolás során tartalék bírók is kijelölésre kerülnek: ha esetleg egy bíró egy számára kijelölt kategóriában nem tud pontozni, akkor egy másik bíró ül be a helyére. A bírók önkényesen nem cserélhetnek kategóriát, pozíciót, váratlan esemény során bíró csere kizárólagosan a versenyigazgató tudtával és engedélyével történhet.

Azok a bírók, akik nem pontoznak, a bírói szobában vagy a bírói széksor mögött számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak a verseny közben. A bírói szobába a bírókon és a verseny szervezőin kívül senki nem léphet be.

5. A versenyzők értékelése

A bírók feladata, hogy vizuális észlelés útján, szakmai szempontok szerint értékeljék a versenyzők fizikumát. Mivel egzakt, matematikai vagy egyéb módon értékelni nem lehet (mint pl. a fekvenyomást, ahol a kinyomott súly számít), így természetesen az értékelésben megjelenik a bírók szubjektív véleménye vagy ízlése. Ezért a versenyen hét bíró pontoz, hogy a szubjektivitásnak minél kevesebb szerepe legyen.

A bíróknak azt kell értékelniük, amilyen fizikumot a versenyző meg tud mutatni a verseny napján a színpadon. Az értékelésben nem számít, hogy ki mennyi ideig készült, mióta edz, mennyi munkát tett bele stb., csak az a fizikum, amit a színpadon mutatni tud, mivel a bírók nem az edzésmunkát, hanem a színpadra vitt fizikumot tudják csak értékelni.

Ha a versenyző nem jól pózol és nem tudja előnyösen megmutatni a fizikumát, a bíróknak a „nem előnyös” helyzetet kell értékelni, csakis azt pontozhatják, amit látnak. (A bíróknak nem feladatuk “kitalálni”, hogy a versenyző hogyan nézne ki, ha jól pózolna.)

A bírók a a számukra kiosztott pontozólapokon, a bírói asztalokon végzik a pontozást, mindenki a számára kisorsolt helyen. A kategória értékelése közben a bírók egymással nem kommunikálhatnak, a bírói asztalokhoz a pontozólap menedzseren és a versenyigazgatón kívül senki nem mehet oda.

A versenyen a vezetőbíró is pontoz, de az ő pontozólapja csak akkor kerül felhasználásra, ha egy bíró hibás pontozólapot ad le és nem tudja a pontozólapok összeszedésekor azonnal kijavítani.

A pontozólap menedzser minden kategória előtt kiosztja a színpadon levő versenyzők sorszámait tartalmazó pontozólapokat, majd a felvezető bíró felsorakoztatja a versenyzőket a színpadon.

Amennyiben a versenyzők egy sorban elférnek egymás mellett, a bírók egyszerre értékelik őket. Egyéb esetben a felvezető bíró csoportokban állítja őket a színpadon kijelölt helyre, a többieket pedig az előtérben levő csoport értékelésének végéig a színpad hátterébe.

A pontozólapokon a kategóriában versenyző sportolók sorszáma van feltüntetve függőleges oszlopban, valamint a fordulók számának megfelelő rubrika a versenyzők sorszáma mellett.

A versenyen helyre pontozás zajlik: a bíróknak a versenyző sorszáma melletti rubrikákba kell beírniuk az általuk adott helyezést. A bírók feladata, hogy minden színpadon levő versenyzőt minden fordulóban helyre pontozzanak.

A versenyen kategóriák függvényében egy, kettő vagy három forduló van. A pontozólapon annyi rubrika található, ahány forduló van a kategóriákban. Minden fordulóhoz be kell írni a helyezést, majd a bíróknak alá kell írniuk a pontozólapot.

A bíróknak lehetőségük van a pontozólapra jegyzetelni, de a kiértékeléskor csak az számít, amit a versenyzői sorszámok melletti rubrikákba írnak.

Az alá nem írt, hibás vagy nem kitöltött pontozólapot az pontozólap menedzser nem fogadja el és felszólítja a bírót, hogy pótolja a hiányosságokat vagy javítsa ki az esetleg értelmezhetetlen helyezést.

Amennyiben a bíró ezt nem teszi meg, vagy nem tudja megtenni, a vezetőbíró pontozólapja lesz az övé helyett érvényes.

Kihívások

A bírók a teljes mezőny (ún. line-up) megtekintése után ún. kihívásokat tesznek. Ekkor tudják a bírók véglegesen eldönteni, hogy közülük kinek pontosan hányadik helyezést adnak.

Egy kategóriában minimum kettő, maximum négy kihívás lehet. A kihívások rendjét a bírói kar és a versenyigazgató a bírói értekezleten egyeztetik le.

Döntetlenek feloldása

Amennyiben két versenyző azonos pontszámot ér el a végeredményben, az ún. döntetlenek feloldása szabályt kell alkalmazni, de ha a tét az első és második hely, a bíróknak jogában áll a két versenyzőt újra kihívni és lepontozni.

A döntetlenek feloldása módszer során a pontokat kiértékelő személy megnézi, melyik versenyzőnek van több előnyös helyezése. Tehát például ha a tét az első hely, az a versenyző fog nyerni, akinek több első helyezés szerepel a pontozólapján, ha a tét a negyedik hely, az a versenyző nyer, akinek több negyedik helynél jobb helyezése van.

A pontozási rendszer

A versenyző a verseny során a bírók pontszámaiból pontokat gyűjt, de mivel helyre pontozás zajlik, a cél minél kevesebb pont gyűjtése.

Ha a verseny több fordulós, a versenyzőnek végső értékeléskor annyi pontja lesz, amennyi a fordulókban szerzett pontok összege. A pontok még nem a helyezést adják meg, hanem a szerzett pontok mennyisége alapján alakul ki a sorrend.

A pontozási rendszer az átlagtól legjobban eltérő két helyezést nem veszi figyelembe, illetve ha a pontok egységesek, akkor két helyezést nem vesz figyelembe.

Azaz hét bíró adott pontjából két adott helyezés értéke mindig leesik. Ha a pontozás nem egységes, akkor az átlagtól eltérő két helyezés értéke fog leesni, vagyis “téves helyezések”.

Ennek a rendszernek a célja az esetleges bírói tévedések kiküszöbölése, hiszen a bíróknak csak szubjektíve van lehetőségük eldönteni a helyezéseket és nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Ez a rendszer kiküszöböli az elfogultságot, a szándékos félrepontozást, vagy a szándékos előny adását is. (Tehát hiába pontoz valaki a saját versenyzőjének, ha a többi bíró nem így látja, a pontja leesik.)

Példa: testépítő kategóriában három forduló van. Ha valaki minden fordulóban mind a hét bírónál első helyet szerez, akkor fordulónként 7 pontja van, de ebből 2 leesik, 5 marad, így összesen 15.

Ha a versenyzőnek egy fordulóban 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1 helyezései vannak, a 3. és 2. helyezés le fog esni és szintén 5 pontja lesz a fordulóban.

Ha egy versenyzőnek valami véletlen folytán 2, 3, 6, 8, 1, 2, 4 helyezései vannak, akkor a rendszer ki fogja számolni a pontok átlagát. 26/7= 3,71. Ezután megnézi, hogy a 3,71-es átlagtól melyik két helyezés esik legtávolabb (8, 1) így le fogja venni az 1. és a 8. helyezést, így a versenyzőnek a fordulóban 17 pontja lesz.

A pontok kiértékelése

A pontozás kiértékelése független, zárt rendszerben zajlik, versenyzőktől és kluboktól függetlenül. Az eredménybe/kiértékelésbe a szervező cég munkatársai, a bírók, a versenyzőknek nem látnak és nem szólhatnak bele, az egyedüli felelős személy a versenyigazgató.

A kiértékelés külön helyiségben zajlik, ahova a pontozást végző stábon kívül senki sem mehet be. A kiértékelés számítógépen zajlik, a kiértékelést végző személy csak a versenyzők sorszámát és a helyezéseiket látja, az eredményt a számítógép adja ki.

A kiértékelés során az összeszedő személy (pontozólap menedzser) pontozólapokat a bíróktól azonnal a kiértékelő helyiségbe viszi. A kiszámolt eredményeket nyilvántartásba veszik és továbbítják a vezetőbírónak, a műsorvezetőnek és az oklevelekért felelős személynek.

Általános értékelési követelmények

A versenyzőnek megfelelő felkészültségűnek kell lennie, rendelkeznie kell a kategóriában elvárt ruházattal, csak olyan barnítót használhat, amelyet a versenykiírás nem tilt és versenyzésre alkalmas állapotban kell megjelennie, azaz nem lehet fertőző beteg és nem lehet ittas vagy bódult állapotban.

Etikai elvárás, hogy a versenyre csak olyan versenyző nevezhet, aki nem folytat, vagy a múltban nem folytatott közerkölcsöt sértő tevékenységet, nem követett el közfelháborodást kiváltó bűncselekményt, vagy egyéb, sportolóhoz és a szervező céghez méltatlan tevékenységet.

A fenti szabályok ellen vétő személyeket a szervezők diszkvalifikálják.

A versenyre kirívóan felkészületlenül érkező versenyzőket bírói döntés alapján a szervezők kizárják és a felvezető bíró azonnal eltávolítja a színpadról.

A versenyző általános fizikai és esztétikai állapota

A Superbody-n kizárólag fizikailag és testi struktúrájukat tekintve is egészséges személyek indulhatnak.

A versenyzőnek nem lehet olyan mozgásszervi problémája, amely akadályozza a színpadi mozgásban vagy a pózolásban.

A versenyzőknek sztenderd versenyzői kondícióban kell megjelennie.

A tetoválásokat értékelésnél figyelembe kell venni: amennyiben az összképet, az izmok láthatóságát zavarja, a látványnak megfelelően kell pontozni.

Pózolás

A versenyzőknek el kell sajátítania a megfelelő pózolást. Azt a versenyzőt, aki a pózokkal egyáltalán nincs tisztában, a bíróknak utolsó helyre kell tenniük. Ha a versenyző a pózokat nem gyakorolta vagy nem jó sajátította el, illetve nem tud megfelelően pózolni és ezért előnytelenül mutatja meg magát, hátrányba kerül, mert a bírók csak azt értékelhetik, amit a színpadon látnak.

Rosszul pózoló versenyző nem nyerhet versenyt, a bírók nem “becsülhetik meg” valakinek a fizikumát, csak azt a képet értékelhetik, amit a versenyző prezentálni tud.

A szimmetria értékelése

A Superbody versenyzőinek értékelésénél a legfontosabb kritérium a szimmetria. A szimmetria kifejezés itt általánosságban az arányosságot jelenti. Minden kategória versenyzőinek követelmény, hogy a kategóriában megfelelő arányossággal kell rendelkezni és a versenyzők közül mindig az arányosabb van előnyben.

A szimmetria értékeléséhez az aranymetszés szabályt veszik figyelembe. Az aranymetszés-arány a természetben, így az emberi testben is meglévő arányosság, amely úgy vonatkoztatható az emberi fizikumra, hogy egyszerűen azt látjuk szépnek és arányosnak, amely testalkat lehető legjobban megfelel az aranymetszés arányainak.

Ilyenkor a bírók gyakorlatilag csak az alakot (sziluettet) nézik, abból állapítják meg, hogy a versenyző

– alsó és felsőteste arányban van egymáshoz, (Törzs és láb hossz.)
– a versenyző derék és vállszélesség-aránya megfelelő-e,
– a versenyző végtagjainak hossza megfelelő-e,
– a végtagok részeinek aránya megfelelő-e (Pl. alkar/felkar arány)
– az izomzat arányai megfelelőek-e, (Van-e elmaradt vagy túlfejlett testrész.)
– megvan-e a kategóriában minimálisan szükséges definíció.

II. rész

A kategóriák elvárásai és a kategóriák lebonyolítása

A testépítő kategóriák értékelése (Újonc, Masters, Open, Grand Prix)

Elvárások: a testépítő kategóriákban a cél a minél fejlettebb és minél jobb kondícióban levő izomzat bemutatása a lehető legjobb testarányok megtartása vagy kialakítása mellett.

A versenyzőknek száraz, azaz zsírmentes és a lehető legjobban vízmentes fizikumot kell produkálnia. A jó fizikum arányos, az izomzat íves, kerekded, a versenyző izmai mélyen szeparáltak.

Ruházat: testépítő póznadrág. Barnítás szükséges. A kategóriák konkrét elvárásait (súlykorlát stb.) a versenykiírás tartalmazza.

A testépítő kategóriákban három forduló van: szimmetria, izmosság, szabadpóz.

1. forduló: szimmetria

A testépítő kategóriák első fordulójában, az első, ún. szimmetria fordulóban a versenyzőket a “szimmetria értékelése” c. pontban leírtak szerint értékelik.

Négy alapfordulatot kell bemutatni:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

2. forduló: izmosság

A második forduló az izmossági forduló, ahol hét kötelező pózt kell bemutatni:

1. Kettős bicepsz szemből.
2. Mell-csípő.
3. Oldalbicepsz.
4. Oldaltricepsz.
5. Kettősbicepsz hátulról.
6. Hát-csípő.
7. Has-láb.
+1 legizmosabb póz.

Ez utóbbi póz nem kötelező, a vezetőbíró saját hatáskörben kérheti.

A bírók a következőket értékelik:

– Az izomzat fejlettsége.
– Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)
– Szeparáció. (Elválnak-e egymástól az izmok, van-e mély árok a nagyobb izomrostok között.)
– Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)
– Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)
– Kondíció, vagy szárazság. (Víztelen, barázdált felületű-e az izomzat.)

Az ún. definiált izomzat alapkövetelmény, megmutatja, hogy rendesen felkészült-e a versenyző: ha a versenyző fedett, jól látható zsírréteg található rajta, egyértelműen hátrányosan kell értékelni még akkor is, ha az izomzata fejlettebb egy definiáltabb versenyzőtársánál. (Mivel ezt a fedettség miatt nem tudja megmutatni, nem számít.)

A közhiedelemmel ellentétben az erezettséget nem kell értékelni a bíróknak, a felkészültséget az izmok közötti mély szeparáció és a barázdált felületű izomzat mutatja, melyek közül az előbbi a jobban értékelendő.

Ha a versenyző megfelelően felkészült, az értékelésénél a szimmetria számít elsőként, másodsorban az izomzat fejlettsége és harmadikként a szárazság.

Ez úgy értelmezendő, hogy két felkészült, hasonló tömegű versenyző közül a jobb szimmetriával rendelkező – arányosabb – versenyző nyer még akkor is, ha a másik versenyző szárazabb.

Kisebb tömegű, de szimmetrikusabb és szárazabb versenyző nyer a nagyobb tömegű, nem jó arányú versenyző ellen.

Két hasonló szimmetriájú versenyző közül a szárazabb nyer, ha izomtömegben nincs nagy különbség.

Bár a szimmetria a legfontosabb szempont, természetesen a jobb szimmetriájú versenyzőt is meg lehet verni jelentősebb jobb izomtömeggel és szárazsággal.

Úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy a három fő szempontból amelyik versenyző kettőben jobb, az fog jobb helyezést kapni.

3. forduló: szabadpóz

A testépítő kategóriában harmadik forduló is van, a szabadpóz. Ez egy versenyző által választott zenére, saját maga által kitalált pózoló kűr, amely tetszőleges elemeket tartalmaz, akár szórakoztató elemeket is.

A jó szabadpóz természetesen tartalmazza a kötelező pózokat vagy legalábbis olyan pózokat, amelyek előnyösen mutatják be a versenyző fizikumát. A bíróknak értékelni kell a versenyző kreativitását, a választott zenét, a színpadi mozgást, a pózok között átmeneteket és a szórakoztató jelleget is, de mindezt a versenyző fizikumával arányban kell figyelembe venni.

Egyértelmű, hogy a verseny nyolcadik helyezettje nem verheti meg az előző két fordulóban első helyen álló versenyzőt csak azért, mert jobb a szabadpóza, hiszen a fizikumát is értékelni kell, de a szabadpóz fordulóban kaphat akár 2-3 hellyel jobb helyezést is, vagy másik versenyző rosszabbat.

A szabadpóz forduló célja, hogy némileg kompenzálni lehessen olyan genetikai vagy strukturális adottságokat, amelyeken edzéssel nem lehet változtatni, ezáltal kicsit kiegyenlitődjenek az esélyek.

A testépítő kategóriák lebonyolítása

Újonc

1. Négy alapfordulat, nincsenek kihívások
2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás.
3. Szabadpóz.

Open

1. négy alapfordulat, nincsenek kihívások
2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.
3. szabadpóz.

Grand Prix

1. négy alapfordulat, nincsenek kihívások
2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.
3. szabadpóz.

Athletic

Atlétikus fizikum kategória.

Az elvárás szimmetrikus, arányos, definiált, de nem száraz, nem mélyen szeparált izomzat. Az ideális versenyző definált, tökéletesen látható hasizomzattal, szeparált, de nem keresztcsíkos combokkal, széles, kerek vállakkal, de nem testépítő tömeggel rendelkezik. A túl száraz, vízhajtózott izomzatot a bírók lepontozzák.

Ruházat: testépítő póznadrág, barnítás szükséges. A kategóriák konkrét elvárásait (súlykorlát stb.) a versenykiírás tartalmazza.

Az Athletic kategóriákban két forduló van: szimmetria, izmosság

1. forduló: szimmetria

Az első, ún. szimmetria fordulóban a versenyzőket a “szimmetria értékelése” c. pontban leírtak szerint értékelik.

Négy alapfordulatot kell bemutatni:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

2. forduló: izmosság

A második forduló az izmossági forduló, ahol hét kötelező pózt kell bemutatni:

1. Kettősbicepsz szemből.
2. Mell-csípő.
3. Oldalbicepsz.
4. Oldaltricepsz.
5. Kettősbicepsz hátulról.
6. Hát-csípő.
7. Has-láb

A bírók a következőket értékelik:

– Az izomzat fejlettsége.
– Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)
– Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)
– Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)
– Kondíció. (Zsírmentes-e az izomzat.)

Az ún. definiált izomzat alapkövetelmény, megmutatja, hogy rendesen felkészült-e a versenyző: ha a versenyző fedett, jól látható zsírréteg található rajta, egyértelműen hátrányosan kell értékelni még akkor is, ha az izomzata fejlettebb egy definiáltabb versenyzőtársánál. (Mivel ezt a fedettség miatt nem tudja megmutatni, nem számít.)

Ha a versenyző megfelelően felkészült, az értékelésénél a szimmetria és az esztétika számít elsőként, másodsorban az izomzat fejlettsége.

Ez úgy értelmezendő, hogy két felkészült versenyző közül a jobb szimmetriával rendelkező – arányosabb – versenyző nyer.

Az Athletic kategória lebonyolítása

1. Négy alapfordulat, nincsenek kihívások
2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás.

Body Fitness

Atlétikusan izmos női fizikum kategória.

Elvárások: nem túl nagy tömegű, de jól látható izomzat, ívelt comb, kerek váll, izmos karok, látható V alak és hátizom, rajzos hasizmok. Az ideális versenyző definált, tökéletesen látható hasizomzattal, szeparált, de nem keresztcsíkos combokkal, széles, kerek vállakkal, de nem testépítő tömeggel, hanem abszolút nőies formákkal rendelkezik. A bírók értékelik az összhatást és a szépséget, de ez utóbbi nem lehet előny a fizikummal szemben. Nem testépítő kategória: a kategóriába túl izmos sportolókat a bírók lepontozzák.

Ruházat: bikini, magas sarkú cipő. Barnítás szükséges.

Body Fitness kategóriában négy alapfordulat van:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

A bírók a következőket értékelik:

– Arányosság
– Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)
– Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)
– Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)
– Kondíció. (Zsírmentes-e az izomzat.)
– Összkép, beleérve a színpadi mozgást és megjelenést.

Az Body Fitness kategória lebonyolítása

1. “T” séta: egyesével bejönnek a versenyzők a színpad közepére a vezetőbíró elé, majd balra és jobbra is végigsétálnak a színpadon. Végül középről a felvezetőbíró beállítja őket a helyükre. Az “I” séta közben a versenyző prezentálja a fizikumát.

2. Négy alapfordulat, max. 4 kihívás.

Bikini

Atlétikus, sportos, modell alkatú női fizikum kategória.

Elvárások: látható, de moderált méretű izomzat, arányos testalkat, jó alak, kerekded vállak, kerek fenék, izmos, de nem túl szeparált és nem vastag combok, nem száraz és csíkos izomzat, de alacsony testzsírszázalék. A legfontosabb a szépség, az egészséges, fitt kinézet, az összhatás. A kategóriába túl izmos, túl száraz versenyzőket, illetve a túlságosan kihívó viselkedésű versenyzőket a bírók lepontozzák.

Ruházat: bikini, magas sarkú cipő. Smink, frizura, barnítás szükséges.

Bikini kategóriában négy alapfordulat van:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

A bírók a következőket értékelik:

– Nőies arányosság.
– Formás, sportos alak, csak annyi izomtömeggel, ami egy jó alakot meghatároz.
– Kerek fenék, enyhe combhajlító szeparáció, halványan látható hasizmok, kerek, enyhén szeparált vállak, a kategóriának megfelelően izmos végtagok.
– Arc és test szépsége.
– Színpadi mozgás, prezentáció.
– Kisugárzás.

A Bikini kategória lebonyolítása

1. “T” séta: egyesével bejönnek a versenyzők a színpad közepére a vezetőbíró elé, majd balra és jobbra is végigsétálnak a színpadon. Végül középről a felvezetőbíró beállítja őket a helyükre. Az “I” séta közben a versenyző prezentálja a fizikumát.

2. Négy alapfordulatok max. 4 kihívás.

Nagy létszámú mezőny esetén (14+) a bírók először kiválasztják azt, akit az első tíz legjobbnak gondolnak, ez alapján a vezetőbíró meghatározza a tíz versenyzőt. Az a tíz versenyző lesz helyrepontozva, A bírók a tizedik helyezésig pontoznak, azon felül minden versenyző 11. helyezett lesz.

Bikini kategóriában a nevezők számától függően a mezőnyt ketté kell osztani a magasság átlaga szerint úgy, hogy a két kategóriában egyforma számú versenyző legyen.

Sportmodell

Atlétikus, sportos, a Bikininél izmosabb, de nem Body Fitness szintű női fizikum kategória.

Elvárások: moderált méretű izomzat, arányos testalkat, jó alak, kerekded vállak, kerek fenék, izmos, szeparált, de nem túl vastag combok, enyhén száraz és csíkos izomzat, alacsony testzsírszázalék.

A kategóriába túl izmos, túl száraz versenyzőket, illetve a túlságosan kihívó viselkedésű versenyzőket a bírók lepontozzák.

Ruházat: két részes sportruházat, sportcipő. Smink, frizura, barnítás szükséges.

Sportmodell kategóriában négy alapfordulat van:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

A bírók a következőket értékelik:

– Nőies arányosság.
– Formás, sportos alak, csak annyi izomtömeggel, ami egy jó alakot meghatároz.
– Kerek fenék, combhajlító szeparáció, látható hasizmok, kerek, szeparált vállak, a kategóriának megfelelően izmos végtagok.
– Arc és test szépsége.
– Színpadi mozgás, prezentáció.
– Kisugárzás.

A Sportmodell kategória lebonyolítása

1. “T” séta: egyesével bejönnek a versenyzők a színpad közepére a vezetőbíró elé, majd balra és jobbra is végigsétálnak a színpadon. Végül középről a felvezetőbíró beállítja őket a helyükre. Az “I” séta közben a versenyző prezentálja a fizikumát.

2. Négy alapfordulatok max. 4 kihívás.

Wellness

Atlétikus női fizikum kategória.

Elvárások: bikini fizikumú elsőtest, „nőiesebb” hangsúlyosabb alsótest iszomzat. Szép bőr, jó kisugárzás és összhatás. Váll, kar, farizom, combfeszítő és hajlító szeparáció előny. A kategóriába túl izmos, túl száraz versenyzőket, illetve a túlságosan kihívó viselkedésű versenyzőket a bírók lepontozzák.

Ruházat: bikini, magas sarkú cipő. Smink, frizura, barnítás szükséges.

Wellness kategóriában négy alapfordulat van:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

A bírók a következőket értékelik:

– Nőies arányosság.
– Formás alak.
– Kerek fenék, lapos has, kerek vállak.
– Arc és test szépsége.
– Színpadi mozgás, prezentáció.
– Kisugárzás.

A Wellness kategória lebonyolítása

1. “T” séta: egyesével bejönnek a versenyzők a színpad közepére a vezetőbíró elé, majd balra és jobbra is végigsétálnak a színpadon. Végül középről a felvezetőbíró beállítja őket a helyükre. Az “T” séta közben a versenyző prezentálja a fizikumát.

2. Négy alapfordula, max. 4 kihívás.

Men’s Physique

Férfi strandfazon fizikum kategória.

Elvárások: izmos, szálkás, de nem túl nagy tömegő, arányos fizikum. Látható hasizmok, kerek váll, izmos kar, kockás has, szeparált izomzat. A bírók az alsótestet csak az arányok megállapításánál veszik figyelembe. A túl izmos, testépítő szintű fizikumot lepontozzák.

Ruházat: térd alá érő strandnadrág. Barnítás szükséges.

Mens Physique kategóriában négy alapfordulat van:

1. Alapállás szemből.
2. Alapállás bal oldalról.
3. Alapállás hátulról.
4. Alapállás jobb oldalról.

A bírók a következőket értékelik:

– Egészséges, esztétikus kinézet,
– Arányos, fejlett fizikum.
– Felsőtest szeparáció.
– Összhatás.
– Kisugárzás.

A Mens Physique kategória lebonyolítása

1. ‘I’ séta.

2. Négy alapfordulat max. 4 kihívás.

helyezésig pontoznak, azon felül minden versenyző 11. helyezett lesz.

A Mens Physique kategóriában a nevezők számától függően a mezőny ketté lesz osztva a magasság átlaga szerint úgy, hogy a két kategóriában egyforma számú versenyző legyen.

A kategóriák elosztása és a helyezések számának meghatározása

A versenyigazgató az aktuális versenykiírás elkészítésekor meghatározza a verseny kategóriáit és megbecsüli az indulók számát.

Egyes kategóriák, amelyben sok induló várható, ketté lesznek osztva magasság szerint a versenyzők átlag magassága alapján.

Más (jellemzően kiemelt) kategóriákban lehet hogy a kettéosztás nem kerül alkalmazásra, hanem a verseny kieséses alapon zajlik.

A nagy létszámú kategóriáknál előfordulhat, hogy nem lesz minden versenyző helyrepontozva, hanem pl. a 10.-en felüli helyezettek mind 11. helyezettek lesznek.

A verseny pontos rendjének meghatározása az utolsó nevezés beérkezése után történik.

A versenyszabályzat alkalmazása mindenkire kötelező érvényű, de a versenyigazgatónak jogában áll még a verseny napján is indokolt esetben eltérni mind a kiírástól, mind a szavályzattól, ha a verseny gördülékeny lebonyolítása ezt teszi szükségessé.